बिक्री गर्न पाउने प्राबधानले हेटौँडा अस्पताल हस्तान्तरणमा समस्या

१८ फागुन, हेटौंडा । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा १५ ले प्रचलीत कानून अनुसार स्थापना भएको हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानकै अस्पतालका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको हेटौँडा अस्पताल यो ऐन प्रारम्भ भएको डेढ वर्ष बित्नै लाग्दा समेत प्रतिष्ठान मातहत आउन सकेको छैन । ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ ले प्रतिष्ठानलाई ब्यक्ति सरह चल अचल सम्पती प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न बेचबिखन गर्न, चलन गर्न वा अन्य कुनै किसीमले ब्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था राखीएको छ । यो व्यवस्थाले अहीले नेपाल सरकारको मातहत रहेको यो अस्पताल बिक्री समेत हुन सक्ने प्राबधानले यसको स्वामित्व हस्तान्तरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु डराईरहेका छन् । सरकारी सम्पत्ती बिक्री हुँदा पछि समस्या आउन सक्ने मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अहीले जिल्ला अस्पतालका रुपमा छ । यो अस्पतालबाट अहीले सरकारी सुबिधा लिईरहेका सेवाग्राही प्रतिष्ठान मातहत आएपछि भने सरकारी सूबिधाबाट बञ्चीत हुनेछन् ।